Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 33/2017)

Позив за подношење понуда_22.12.2017

Конкурсна документација_22.12.2017

Одлука о додели уговора_24.01.2018

Обавештење о закљученом уговору_02.02.2018

Уговор

Извештај о реализацији