Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања запослених (јавна набавка  бр. 5/2018)

Позив за подношење понуда_21.03.2018

Конкурсна документација_21.03.2018

Oдговори на питања_28.03.2018

Одлука о додели уговора_03.04.2018

Обавештење о закљученом уговору_24.04.2018

Уговор