Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге превоза ученика ОШ “1300 каплара“ до ОШ “Стеван Синђелић” и ОШ “Др Арчибалд Рајс” за време адаптације и санације објекта школе (јавна набавка бр. 33/2019)

Позив за подношење понуда_15.08.2019

Конкурсна документација_15.08.2019

Одлука о додели уговора_26.08.2019

Обавештење о закљученом уговору_04.09.2019

Уговор