Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге систематског прегледа запослених у Градској општини Звездара (јавна набавка бр. 41/2019)

Позив за подношење понуда_07.11.2019.

Конкурсна документација_систематски 07.11.2019.

Одлука о додели уговора_25.11.2019.

Oбавештење о закљученом уговору_20.12.2019.

Уговор

Извештај о реализацији