Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге систематског прегледа запослених у Градској општини Звездара (јавна набавка бр. 35/2018)

Позив за подношење понуда_22.11.2018

Конкурсна документација_22.11.2018

Одговор на питање_26.11.2018

Одлука о додели уговора_03.12.2018

Одлука о измени одлуке о додели уговора_10.12.2018

Обавештење о закљученом уговору_21.12.2018

Уговор