Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге смештаја на бази два пуна пансиона у хотелу са три звездице за учеснике и госте фестивала „Позориште Звездариште“ (јавна набавка бр. 29/2018)

Позив за подношење понуда_22.10.2018

Конкурсна документација_22.10.2018

Одлука о додели уговора_01.11.2018

Обавештење о закљученом уговору_08.11.2018

Уговор