Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге штампе и коричења (јавна набавка бр. 37/2018)

Позив за подношење понуда_20.11.2018

Конкурсна документација_20.11.2018

Одлука о додели уговора_30.11.2018

Обавештење о закљученом уговору_18.12.2018

Уговор