Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације насеља Мали Мокри Луг биће одржана 31. марта 2010. у 16:00 сати, у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (Велика сала, на првом спрату).

Нацрт Плана детаљне регулације насеља Мали Мокри Луг изложен је на јавни увид у просторијама Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, од 29. марта до 30. априла 2010.

Информације о предложеним решењима даваће представници обрађивача плана уторком и четвртком, од 11:00 до 15:00, у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45.

Представници ГО Звездара даваће информације о плану понедељком и средом, од 14:00 до 20:00, у просторијама МЗ „Мали Мокри Луг“, Булевар краља Александра 532.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (Сала 2, сутерен) 1. јуна.

Заинтересована лица своје примедбе на предложена решења могу, у писаном облику, да доставе искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до краја јавног увида, односно до 30. априла 2010.