Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добра: софтвера за ГИС (јавна набавка  бр. 27/2017)

Позив за подношење понуда_01.11.2017

Konkursna dokumentacija_01.11.2017

Одлука о додели уговора_10.11.2017

Обавештење о закљученом уговору_24.11.2017

Уговор

Извештај о реализацији уговора