Председник Градске општине Звездара објављује Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист града Београда“ бр. 124/19) износи 3.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури.

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица треба да достави доказ да има пребивалиште на територији Градске општине Звездара (фотокопија или очитана лична карта) и податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

 Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију који излази на територији Града Београда, закључно са 17. фебруаром 2020. године.

 Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом најкасније, 17.2.2020. године, или морају бити предате најкасније 17.2.2020.г. до 15.30 на писарницу Управе Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра бр. 77.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-905 и 3405-906 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Прилози:

  1. Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години Јавни конкурс, Култура ЈАНУАР 2020а
  2. Пријавни образац  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, КУЛТУРА 2020
  3. Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури („Сл. гласник РС“, бр. 105/16)Уредба о избору пројеката у култури 105-16
  4. Уредба о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури („Сл. гласник РС“, бр. 112/17) Уредба о измени Уредбе о култури 112-17
  5. Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) закон_о_култури
  6. Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017) Одлука о критеријумима култура ГО Звездара
  1. Стратешки план развоја ГО Звездара 2015-2020 Стратески-план-развоја-ГО-Звездара-2015-2020 (1)
  2. План развоја културе ГО Звездара за 2019-2020. г. План-развоја-културе-ГО-Звездара-2019-до-2020.-године