Предмет суфинансирања у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде обухвата замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, постављање и набавку материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за породичне куће, постављање и набавку материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде, постављање и набавку материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача за породичне куће, набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејачa простора, или замену постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, набавку и инсталацију котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замену постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора, набавку и уградњу соларних колектора и инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/ или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања, закључно са 15.08.2022.године. Све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса могу се добити на контакт телефоне 011/3405-681, 011/3405-939 или 011/3405-928 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

У прилогу:

Јавни конкурс

Пријавни образац за породичне куће и станове

Пријавни образац за стамбене заједнице

Критеријуми за избор пројекта

Изјава

Сагласност

Листа фирми-привредних субјеката