Председник Градске општине Звездара расписује Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Звездара за 2017. годину.

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на територији Градске општине Звездара који се реализују у 2017. години.

Средства утврђена Одлуком о буџету Градске Општине Звездара за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 132/16, 8/17 и 50/17) за ове намене износе 800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница предвиђена су за:

– текуће поправке и одржавање,

– пројекте адаптације,

– пројекте  изградње и реконструкције.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице са седиштем на територији општине Звездара.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном Пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет стране Градске општине Звездара (www.zvezdara.rs) и са портала е-управе Републике Србије (www.euprava.gov.rs).

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 3.11.2017. године.

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-961  сваког радног дана од 8 до 15 часова и е-меил адреса: anastasia.stankovic@zvezdara.org.rs

У прилогу:

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета ГО Звездара за 2017. годину

Пријавни образац

Правилник о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава за суфинасирање пројеката и програма цркава и верских заједница XI број 06-33/17 од 10.10.2017