Председник Градске општине Звездара на основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима о додели седишта за бебе за путничка возила, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину, расписује: Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину

Прилози:

Javni poziv za dodelu autosedišta sa bebe za sajt 2019

Prijavni formular sedišta za bebe 2019