Председник Градске општине Звездара, на основу Статута, Одлуке о буџету и Одлуке о задовољавању интереса и потреба грађана Звездаре у области спорта, расписује Јавни позив за подношење посебних програма у области спорта на територији ГO Звездара за 2016.

Градске општина Звездара ће суфинансирати посебне програме којим се остварује општи интерес у области спорта утврђеним Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта за: делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина, програми за рекреативно бављење спортом грађана општине, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

За суфинансирање посебних програма у области спорта Одлуком о буџету општине Звездара за 2016. планирано је 1.000.000 динара и то за оне програме који имају за циљ стварање могућности за бављење рекреативним спортом за све грађане, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, као и моторички развој деце и омладине, усвајање основних техника различитих спортских дисциплина (обука пливања, клизања…)

Право подношења пријаве имају правна лица која имају регистровано седиште на територији Градске општине Звездара или на територији града Београда, када конкуришу спортско рекреативним програмима у области спортова на води, зимских спортова – хокеј на леду и клизање, атлетике и гимнастике. Своје програме могу поднети:

– Спортски савез Звездара- струковна удружења у области спорта;
– спортске организације (спортски клубови и спортска друштва),
– спортски центри, јавна предузећа, установе и друга привредна друштва на територији Звездаре, регистровани за обављање делатности у области спорта на територији града Београда;

Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања јавног позива односно 20. фебруар 2016. године. Текст конкурса и формуларе можете преузети у прилогу.

Контакт за додатне информације: Одељење за друштвене делатности, Одсек за образовање, културу и спорт
Телефон: 011/3405-917, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова