Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2016. годину за програме/пројекте у области бриге о младима чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда“ бр. 85/2015), износи 500.000,00 динара.
За суфинансирање ће се разматрати пројекти и програми који су усклађени са приоритетним областима:

– образовање младих;
– запошљавање младих;
– здравље и одрастање младих;
– безбедност младих;
– мобилност и интеркултуралност;
– учешће младих у доношењу одлука;
– активизам и волонтеризам младих.

Рок за подношење пријаве за доделу средстава за реализацију пројеката/програма у области бриге о младима је 15 дана од дана објављивања, односно 22.03.2016. године.

Пријава се подноси на обрасцу који се може преузти у прилогу.

Додатне информације могу се добити телефоном на број 011/3405-688 и 011/3405-962 или путем мејла milos.petrovic@zvezdara.org.rs
Прилози:

Пријавни формулар (DOCX, 68 KB)

Јавни позив за подношење пријава (PDF, 131 KB)

Одлука о начину суфинансирања (PDF, 281 KB)

Одлука о измени одлуке о начину суфинансирања (PDF, 351 KB)