На основу Одлуке Већа Градске општине Звездара о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара ХI  број 06-40/23 од 06.10.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“  број  ХI  број 06-28/23 од  17.08.2023. године ( у даљем тексту: Правилник), Градска општина Звездара дана 09.10. 2023. године расписује,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара.

 

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs   и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/   или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива могу се добити на контакт телефоне 011/3405-681, 011/3405-928, 011/3405-981,  011/3405-901, 011/3405-662 слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs .

 

У прилогу:

  1. Одлука
  2. Јавни позив
  3. Прилог 1
  4. Прилог 2
  5. Прилог 3
  6. Прилог 4