Комисија за превоз особа са инвалидитетом донела је Одлуку да распише годишњи конкурс за коришћење бесплатног  превоза особа са инвалидитетом, са  пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара у 2018.години

Услуга се реализује на територији града Београда са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју Градске општине Звездара.

Лице које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у прописаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс расписан. Један корисник може да пријави више потреба и то највише две вожње у току једне недеље током  године за коју је конкурс расписан.

Потребна документација се предаје током целе текуће 2018. године преко писарнице Управе Градске општине Звездара.

  • Потенцијални корисници бесплатног превоза су особе са инвалидитетом,и то:
  • запослене и радно ангажоване,
  • незапослене на обуци, преквалификацији, стручном усавршавању, волонтирању,
  • ученици и студенти,
  • на сталном нестационарном медицинском третману и
  • друге особе са инвалидитетом које имају потребу за превозом.

Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати током целе године, сваког петка за наредну седмицу на основу расположивих капацитета и рационалног приступа коришћења возила.

Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за који се јавни позив расписује, односно од дана расписивања конкурса до 31. децембра 2018. године од 7,30 до 15,30 часова на писарници у шалтер сали ГО Звездара.

Опширније у прилогу:

Текст конкурса

Пријава

Изјава

Правилник о превозу ОСИ