Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње новог вреловодног котла ВК 4, снаге 70 МW у топлани „Коњарник“, у Ул. Пљеваљска бб, Београд ће се одржати 18.05.2012. године у 11 часова у просторијама ГО Звездара, Булевар краља Александра 77, на 1. спрату.

Увид у предметну Студију може се обавити у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, Омладинских бригада бр.1, соба 653 и у ГО Звездара, на 3. спрату, у соби 304, сваког радног дана од 11-14 часова.

Примедбе и мишљења на предметну Студију, подносе се у писаном облику и достављају надлежном Министарству животне средине, рударства и просторног планирања.