Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Димитрија Туцовића, Варовничке, Хаџи Мустафине и Шабачке на општини Звездара изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 11. фебруара 2013. до 15. марта 2013. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 26. марта 2013. године, у 13 часова.

Заинтересована лица своје примедбе на предложена решења, искључиво могу доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. 27. марта бр.43-45, најкасније до краја јавног увида, тј. до 15. марта 2013. године.