Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2008. утврдила је Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021. (фаза 2), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) позива на јавни увид.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (Сала 2 у сутерену) у периоду од 8. јануара до 6. фебруара 2009. године, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисија за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (Сала 2 у сутерену), 3. марта 2009. године, у 13.00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 6. фебруара 2009.