Председник Градске општине Звездара је, на основу утврђеног предлога ранг листе спортских организација  Комисије за категоризацију спортских организација, утврдио ранг листу спортских организација.

У складу са Правилником о категоризацији спортских организација („Службени лист града Београда“, бр. 107/2018), чланови Комисије су извршили анализу доказа које су доставиле спортске оргaнизације, комуницирали са надлежним спортским савезима, извршили бодовање и утврдили предлог ранг листе.

Ранг листа и Предлог Ранг листе се налазе у прилогу.
Ранг листа

Предлог Ранг листе