Kоначна ранг листа корисника 25 једнократних новчаних помоћи.

После истека рока за приговор на Предлог коначне ранг листе корисника за доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, констатујемо да је на седници Савета одржаној 26.12.2017. године усвојена Kоначна ранг листа корисника 25 једнократних новчаних помоћи.