Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за суфинансирање у 2016. години је, поводом Јавног позива за подношење пријава програма/пројеката у области бриге о младима, израдила је и усвојила Предлог одлуке са коначном ранг листом на седници одржаној 13.04.2016. године. Предлог одлуке са коначном ранг листом, Комисија прослеђује председнику ГО Звездара ради доношења Одлуке о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета ГО Звездара на основу коначне ранг листе и Решења о додели средстава.

Предлог одлуке са коначном ранг листом (ПДФ 534 КБ)