Одбор за новчану помоћ деци Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  на основу чланова 5, 6, 7 и 8. Статута Задужбине, седми пут заредом, расписује  Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара и позива школе, институције и појединце да доставе своје предлоге/пријаве за доделу новчане помоћи деци и младима у 2019. години.

Поштујући и спроводећи жељу и завет покојног Прим. др Ивана Шеговића, уваженог лекара – хирурга, хуманисте и Звездарца, изречену у тестаменту на основу којег је основана  Задужбина „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ , Одбор за новчану помоћ деци Задужбине  расписује Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара, а која ће бити једнократно исплаћена деци и младима, односно њиховим старатељима, као подршка најугроженијима који одрастају и школују се у тежим условима у односу на већину њихових вршњака.

Будући да за 2019. годину Задужбина располаже укупним финансијским средствима у износу од 280.000,00 динара за ове намене, сви кандидати који испуњавају услове Конкурса добиће исти износ новчане помоћи који ће, на основу предлога Одбора за новчану помоћ деци, бити утврђен одлуком Заменика управитеља.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања – НЕ ОТВАРАТИ“.

На задњој страни коверте треба написати назив и адресу и контакт телефон подносиоца пријаве.

Пријаве се подносе у Пријемном одељењу општине Звездара (писарница) или могу бити послате поштом на адресу: Градска општина Звездара – Комисији за за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ деци и младима без родитељског старања, Београд, Булевар краља Александра 77.

Рок за подношење пријава је 5.октобар 2019.године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Једнократне помоћи ће бити свечано уручене а датум и место биће накнадно објављени.

Додатне информације заинтересовани могу добити на тел. бр. 3405-722 сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова.

КОНКУРС 2019-Новчана помоћ Задужбине Шеговић

Статут Задужбине Шеговић