Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало je 14.9.2020. Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину.

Конкурс је део пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Текст Конкурса заинтересовани могу видети на следећем линку:

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-2/

На Конкурс се могу пријавити ученици и ученице ромске националности који редовно похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, који испуњавају све услове Конкурса.

Рок за пријављивање на Конкурс траје од 14. до 30. септембра 2020. године.

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан. 

За ученике који су у овој школској години први пут уписали први разред средње школе, уверење о постигнутом успеху у претходном школовању издаје основна школа коју је ученик похађао.