Одељење за друштвене делатности, Волонтерски сервис Звездаре и Комисија за избор најволонтерске идеје/акције у школској 2014/2015. години, у складу са Стратегијом развоја социјалне заштите на општини Звездара за период 2011-2015. године и програмом рада Волонтерског сервиса Звездаре расписују конкурс за ученике/це основних и средњих школа за најволонтерску идеју/акцију на Звездари у 2014/2015. години.

Циљ конкурса је развијање идеје волонтирања код деце и младих, побољшање квалитета свакодневног живота на Звездари кроз креирање и реализацију волонтерских активности, као и развијање свести о значају волонтирања као процеса изградње грађанске свести, хуманости и међугенерацијске и вршњачке солидарности.

Право учешћа на конкурсу имају ученици основних и средњих школа на подручју општине Звездара, одељења и/или неформално организоване групе ученика/ца које самоорганизовано или уз менторску помоћ својих наставника осмисле конкретну волонтерску акцију на подручју општине Звездара.

Комисија ће подржати реализацију свих акција које буду оцењене оригиналним, корисним и потребним и наградити три акције за које процени да имају значај за развијање идеје волонтирања, као и мерљиве резултате у подизању квалитета свакодневног живота на Звездари. Градска општина Звездара ће обезбедити награде за одељења или неформалне групе волонтера/ки који реализују „најволонтерску акцију“.

Садржај волонтерске активности може бити из следећих области:

1.Екологије

2.Организовања акције прикупљања старог папира, старе гардеробе, средстава за хигијену, књига…

3.Организовања хуманитарних акција (помоћ старим лицима у ношењу торби са намирницама, продајна бувљак акција играчака, стрипова и сл.)

4.Слободног времена деце и младих (организовање спортских, културних садржаја, израда зидних новина у згради у којој станујете…)

5.Вршњачке солидарности (помоћ у учењу вршњацима и сл.)

6.Међугенерацијске солидарности (помоћ старијим, немоћним комшијама у набавци хране и лекова, изношењу смећа, читању новина и сл.)

Корисници волонтерских активности су: Звездарци, ваши вршњаци, комшије, деца без родитељског старања која су збринута у хранитељским породицама или установама социјалне заштите, старија лица, особе са инвалидитетом. „Корисници“ могу бити и неуређене зелене површине, паркови, школска дворишта, запуштене фасаде и хаустори…

Сви за које мислите да могу и треба да живе хуманије и све што мислите да може да буде лепше…

Уколико волонтери/ке који буду конкурисали са својом акцијом процене да им је потребна помоћ од стране наставника, родитеља, рођака, комшија – она је дозвољена и пожељна.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Градске општине Звездара (www.zvezdara.org.rs). Попуњен пријавни формулар се предаје на писарници Градске општине Звездара, Одељењу за друштвене делатности, Комисији за избор најволонерске акције на Звездари у 2014/2015. години, Булевар краља Александра 77, са обавезним контакт телефонима одговорних особа.

Резултати конкурса ће бити објављени на сајту Градске општине Звездара, на огласним таблама основних и средњих школа на подручју Звездаре, као и у средствима јавног информисања. Волонтерске акције које Комисија изабере морају бити реализоване до 30. априла 2014. године.Пријавни формулар можете преузети у електронској форми са сајта Градске општине Звездара.За све додатне информације у вези „Конкурса за најволонтерску идеју/акцију на Звездари у 2014/2015. години“ можете се обратити Одељењу за друштвене делатности на број телефона 3405-954, сваког радног дана од 10 до 14 часова.