Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана, у складу са Одлуком усвојеном на седници одржаној 27. јануара 2016. године расписује Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2016. годину.

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџета општине Звездара за 2016. годину за програме/пројекте удружења који су од интереса за локалну заједницу.

Средства намењена за суфинансирање пројеката, програма и програмских активности удружења грађана могу да се користе за реализацију програма и пројеката из следећих области:
– афирмисање људских и мањинских права;
– програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;
– социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници;
– програми за младе;- брига о старим лицима;
– заштита и унапређење животне средине;
– социохуманитарних активности и програма;
– и других области од непосредног интереса за грађане,у складу са законом, Статутом града, другим прописима Града и Статутом ГО Звездара.

Рок за подношење пријава је 11. фебруар 2016. године до 18,30 часова на пријавници Општине Звездара. Уколико се документација шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 11. фебруара 2016. године.

За додатне информације, бр. тел. 3405-688 и 3405-962 у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs и milos.petrovic@zvezdara.org.rs

Пријава се подноси на Пријавном формулару за суфинансирање који можете преузети прилогу. Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу. Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.