У Општини Звездара одржана је прва седница Комисије за оцену програма у области спорта, образоване Решењем председника Градске општине Звездара, број: 020-2-114 од 30.11.2020. године.

Члан Већа ГО Звездара Богдан Лековић, председник Комисије, је са члановима Александаром Ђуричићем, Душаном Игњатовићем, Мирославом Лазићем, члановима општинског Већа,  и Драганом Контић, представницом Спортског савеза Звездара и Савеза за организовање школских спортских такмичења дискутовао о задацима Комисије у наредном периоду. Усвојен је Пословник о раду Комисије и разматрана су питања од значаја за испуњавање потреба и интереса грађана у области спорта.

Спортске организације које су реализовале годишњи програм у области спорта су се у току године суочавале са бројним изазовима због епидемије проузроковане корона вирусом и делимично су морале да измене структуру пројектних активности. Већина спортских органзација је успела, уз мање измене активности, да оствари планиране циљеве.

Организације у области спорта су на време доставиле завршне извештаје о реализацији годишњих програма за 2019. годину, као и предлоге програма за 2021. годину које ће бити прегледани и оцењени у наредном периоду.

Решење о образовању Комисије за оцену програма у области спорта