Александар Ерор, председник претходног сазива Скупштине Градске општине Звездара сазвао је Конститутивну седницу Скупштине Градске општине Звездара за СРЕДУ, 19. августа 2020.године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлажен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
  2. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
  3. Избор председника Скупштине Градске општине Звездара
  4. Предлог решења о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
  5. Предлог решења о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
  6. Предлог решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара
  7. Предлог решења о разрешењу Изборне комисије Градске општине Звзедара
  8. Предлог решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Конститутивном седницом Скупштине Градске општине Звездара до избора председника Скупштине у складу са Законом о локалним изборима и Пословником о раду Скупштине, председаваће најстарији одборник.

Конститутивна седница Скупштине Градске општине Звездара биће одржана уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID19 (ношење заштитних маски, држање прописаног растојања и друго).