Душан Игњатовић, председник претходног сазива Скупштине Градске општине Звездара сазвао је Конститутивну седницу Скупштине Градске општине Звездара за СРЕДУ, 1. јунa 2016. године са почетком у 10 сати, у одборничкој сали Скупштине, Булевар краља Александра 77 на првом спрату.

За ову седницу предлажен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

2. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

3. Избор председника Скупштине Градске општине Звездара

4. Предлог Решења о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

5. Предлог Решења о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

6. Избор заменика председника Скупштине Градске општине Звездара

7. Предлог Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара

8. Предлог Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Конститутивном седницом Скупштине Градске општине Звездара до избора Председника Скупштине, у складу са Законом о локалним изборима и Пословником о раду Скупштине, председаваће најстарији одборник.