Наставља се чишћење дечјег игралишта у Бајдиној улици у оквиру јавних радова на којима се ангажују незапослена лица, а које финансира Градска општина Звездара у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Удружењем „Звездарски еколошки центар“.

Јавни радови који се спроводе на чишћењу и одржавању јавних и зелених површина треба да допринесу да локације на територији општине које нису обухваћене програмом редовног одржавања јавних комуналних предузећа буду чисте и да могу да се користе у складу са својом наменом.

Спровођење јавних радова обишли су члан Већа ГО Звездара Виолета Филип и помоћник председника ГО Звездара Милош Булатовић.

Градска општина  Звездара апелује да се простор у коме се играју и одрастају наша деца чува и не користи за одлагање смећа.