Зуботехничкој школи на Звездари у петак, 28.10.16. у 15 сати у студијску посету долазе колеге, ученици и професори из Средње зуботехничке школе Сарајево, а од 16,30 до 19 сати у зборници школе, Станка Враза 63, биће одржан округли сто са панел дискусијом на тему „Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада“ као размена образовно-научног рада наставника.

Теме образовно-научног рада наставника општеобразовних предмета и стручних предмета, ученика из обе школе, као и закључци округлог стола допринеће наставку међународне сарадње Средње зуботехничке школе из Сарајева и Зуботехничке школе из Београда.

Циљ ове сарадње је повећање компетенција наставника и ученика кроз размену примера добре праксе у раду школа, као и кроз достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада у циљу промовисања и афирмације струке зубних техничара и стоматолошких сестара.