У организацији Министарства омладине и спорта и локалне Канцеларије за младе, 4. марта у општини Звездара одржан је један од првих консултативних састанака са 50 представника локалне омладинске политике који су дали своја мишљења и предлоге за кључна питања и теме Закона у функцији добробити младих Србије.

У складу са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе, Министарство омладине и спорта је у току 2009. године покренуло процес израде закона о младима. Закон је неопходан да би се обезбедило јединствено уређење свих значајнијих питања из области омладинске политике која се тиче око милион и по младих, колико их данас има у Србији (око 20% укупне популације).

Закон у функцији добробити младих треба да обезбеди одрживу основу за развој и деловање друштвених актера који чине омладински сектор са циљем побољшања положаја младих и обезбеђивања права, простора, прилике и подстицаја за раст и развој сопствених потенцијала, као и активно учешће младих у друштву. Закон треба да уреди област омладинске политике, узимајући у обзир циљеве и мере утврђене Националном стратегијом за младе, истраживања о положају и потребама младих у Србији, компаративну анализу прописа домаћег и страног законодавства као и примере добре праксе у овој области. Закон ће јасно дефинисати коме је намењен, изворе, начела и принципе омладинске политике, актере јавне политике, начин организовања и њиховог коориднисаног деловања, и начела и принципе финансирања омладинских јавних политика.

Како би се дошло до најбољих решења, министар омладине и спорта, Снежана Самарџић Марковић предложила је широк консултативни процес, по угледу на добра искуства из процеса израде Националне стратегије за младе, у коме је учествовало преко 16.000 младих као и други кључни актери. Министар је нагласила да „Слушајући глас младих и оних који се њима баве, могу се сагледати проблеми са којима се млади данас суочавају и добити драгоцени предлози за њихово разумевање и решавање. Укључени у израду овог документа, млади ће схватити да закони нису апстрактни и да ће њихово учешће у изради допринети квалитету, а касније и спровођењу закона у пракси“.

По препоруци координатора Канцеларије за младе Београд, Мирјане Миљојковић, позвани су представници друштвено ангажованих младих (из ђачког парламента, учесници Канцеларије за младе Звездара, представници свих политичких омладинских организација), али и представници најважнијих јавних институција од значаја за младе наше општине (Националне службе за запошљавање, Центар за социјални рад, предстваник СЦ „Олимп“, представник УК „Вук Караџић“…).

Регионални координатор канцеларије за младе, Ана Јовановић, представила је потребу дефинисања институционалног оквира омладинске политике и фазе консултативног процеса израде Закона. Након тога, више од 50 учесника састанка разменило је мишљења о омладинском активизму и организовању на нивоу општине Звездара, али и о питањима, актерима, улогама, мерама и надлежностима од важности у области омладинске политике на локалном и националном нивоу. На крају састанка сви учесници су, у складу са својим искуствима, попунили упитник о питањима из области омладинске политике и активног учешћа младих у друштву која би требало регулисати законом.

Овај састанак један је од око 50 консултативних састанака који ће се у наредном периоду одржавати у општинама/градовима широм Србије и на којима ће се дискутовати о питањима важним за Закон и кроз које ће се добити предлози тема Закона о младима од око 1600 учесника.
Након дефинисања тема Закона, кључних питања, појмова, актера и њихових улога и међусобних односа, израдиће се први нацрт закона који ће такође бити предмет широког консултативног процеса. У овај процес позваћемо да се укључе представници младих, канцеларија за младе, јединица локалне самоуправе, удружења грађана, релевантних државних институција, министарстава, Сталне конференције градова и општина, скупштинског одбора за омладину и спорт, медија, привредног сектора и донаторских организација и других ваћних актера омладинске политике у Србији.

За додатне информације можете се обратити Марку Марковићу, регионалном координатору канцеларије за младе на телефон 0123456789.