Волонтерски сервис Звездаре обезбедио је, почев од 5. априла 2012. године услугу „Мој мајстор“ за стара, немоћна и лица са инвалидитетом, једнородитељске породице са децом са било којом врстом инвалидитета са територије општине.

Услуга подразумева низ поправки везаних за водовод и канализацију, електроинсталације, браварију, столарско-зидарске радове и низ ситних кућних поправки. Право на услугу имају грађани/ке који имају регулисано пребивалиште на територији општине Звездара, и испуњавају један од следећих услова:

1. Старија и немоћна лица која живе сама, без породичног старања, чија укупна месечна примања не прелазе износ од 20.000,00 динара;

2. Једнородитељске породице са децом са инвалидитетом;

3. Особе са инвалидитетом и чланови њихових породица/домаћинства са којима живе;

4. Породице са децом на редовном школовању са приходом који не прелази 10.000,00 динара по члану домаћинства

Канцеларија Волонтерског сервиса, прима и бележи позиве грађана сваког радног дана од 9 до 14 часова. Број телефона је 2864-426. О стручним детаљима корисници се договарају директно са мајстором, путем телефона и на терену.

Долазак и рад мајстора су бесплатни, а трошкове набавке материјала, сносе корисници услуге. По пријему позива, звездарски мајстор ће контактирати подносиоца пријаве најкасније у року 48 сати (2 радна дана).

Услугом „Мој мајстор“ Градска општина Звездара и Волонтерски сервис имају за циљ да помогну социо-економски најугроженијим грађанима и, посебно, социјално искљученим којима општина пружа сигурност да ће у њихов стан/кућу доћи стручна и проверена особа која ће о обављеној посети и интервенцији општини Звездара доставити попуњен прописан образац.