Округли сто  на тему „Унапређење међуинституционалне и међусекторске сарадње као оснаживање  програма подршке и помоћи породицама оболелих од деменције“, који је одржан у уторак 17.децембра 2019. у згради Библиотеке „Вук Караџић“, ул. Ћирила и Методија 2, окупио је велики број стручњака из институција Града Београда, Звездаре и Врачара.

Циљ је да се дебатом пронађу оптималне препоруке унапређења праксе социјалне и здравствене заштите у бризи за ове породице и њихове оболеле чланове. Скуп је организовала Неформална мрежа помагача породицама оболелих од деменције коју чине Волонтерски сервис Звездаре, ХХУ Хлеб живота,  и Удружење Окриље, који су истовремено и чланице националне Мреже ХуманаС.

Проф др Александра Милићевић Калашић истакла је да, имајући у виду епидемију оболелих од деменције, капацитет неформалне неге и неговатеља треба подржавати, да у овом тренутку недостаје постојање удружења породица  као заговарача интереса оболелих а који морају да буду важни партнери системима социјалне и здравствене заштите. Она је рекла да постоји потреба  за организовање оваквих стручних скупова као путевима прожимања и изградње целовитог погледа на деменцију као проблем појединаца, породица и друштва.

Шеф Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара и координатор Волонтерског сервиса Звездаре мр Радмила Урошевић истакла је да Неформална мрежа помагача настоји да укључивањем социјалних партнера изгради принципе интегралне социјалне заштите на локалном нивоу, унапреди међуинституционалну и међусекторску сарадњу и тиме ојача капацитете и пружаоца социјалних услуга као и породица као неформалних неговатеља. Урошевић је додала да јачањем програма помоћи, подршке и социјалних услуга у заједници на најбољи начин превенирамо институционално збрињавање појединаца оболелих од деменције. Последња измена Статута Града Београда у 2019. години успоставила је нове надлежности градских општина у области програма здравствене заштите где програми који превенирају деменцију и едукују суграђане свих генерација имају велику важност и томе у наредном периоду треба посветити посебну пажњу.

Генерални секретар ХХУ Хлеб живота Славица Станковић нагласила је да је важан континуитет у свим активностима које је Неформална мрежа успоставила у протекле две године као и стални рад са породицама оболелих.

Неуропсихијатар др Љубица Видић истакла је да је деинституционализација важан процес за све посебно рањиве катерорија становништва а оболелих од менталних болести и деменције- посебно. Она је упозорила да су истовремено важне и институције као и реципрочан однос и сарадња система социјалне и здравствене заштите. Невидљивост породица је нешто што пре свега треба мењати и припремити адекватне програме подршке.

Мр Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије нагласила је да је у овом тренутку посебно важно да професионалци одговоре на питање и направе пресек чиме у овом тренутку располажемо и шта нам недостаје, шта све могу да буду ресурси и Неформалне мреже помагача и националне мреже ХуманаС чије су чланице већина учесника скупа на Звездари. Тодоровић је нагласила је посебно важно направити концепт заговарања у коме породице оболелих имају важну улогу, коме је корисно упутити закључке са овог скупа као и изградити медија план.

Др Ирена Џелетовић Милошевић је нагласила да држава мора да се укључи у проналажење адекватног одговора система на потребе оболелих и њихових породица. Она је нагласила да би било добро да поново „имамо“ државног секретара за питања старости или координаторе за ова питања у министарствима здравља и социјалне заштите.

Неуропсхијатар др Славица Голубовић изнела је добру праксу, коју је недавно упознала у суседној Хрватској, тзв. деменција френдли друштва, где се у континуитету одржавају едукације намењене полицајцима, ватрогасцима и др. са циљем да се упознају са симптомима и проблемима оболелих од деменције као и добрим примерима пружања помоћи и подршке у свакодневном животу.

На скупу је закључено да је добро да локалне управе буду иницијатори и центри међусекторске и међуинституционалне сарадње која је и потребна и нужна, да плурализам пружалаца услуга треба грађанима да буде видљив и доступан, да легалном приватном сектору држава треба да обезбеди подршку а сиву зону сузбије или преведе у легалне токове, да информисање треба да буде унапређено у различитим форматима како би грађани знали која права постоје и како могу да их остваре, да породице и медији треба активније да се укључе у унапређење квалитета живота оболелих и њихових неговатеља.

Округли сто је наставак активности Неформалне мреже са циљем успостављања дугорочног модела подршке породицама оболелих од деменције а закључци и препоруке са округлог стола у наредном периоду биће упућени на релевантне адресе надлежних министарстава, секретаријата, установа, професионалаца, удружења и медија.

За све учеснике Волонтерски сервис Звездаре је обезбедио пригодне поклоне који су настали на креативним радионицама Сервиса.