Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем 9/2017, који има за предмет набавку електричне енергије.

Позив за подношење понуда 25.04.2017

Конкурсна документација 25.04.2017

Одлука о додели уговора 05.05.2017