Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: софтвер за ГИС (јавна набавка бр. 49/2019)

Позив за подношење понуда_04.12.2019

Конкурсна документација_04.12.2019

Појашњење_05.12.2019

Појашњење 2_06.12.2019

Одлука о додели уговора_17.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_28.12.2019

Уговор