Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери (јавна набавка  бр. 17/2017)

Позив за подношење понуда_03.08.2017

Конкурсна документација_03.08.2017

Одговор на питање_10.08.2017

Одлука о обустави поступка_16.08.2017

Обавештење о обустави поступка_24.08.2017