Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: фиксна телефонија (јавна набавка мале вредности бр. 12/201

Конкурсна документација_03.05.2017

Позив за подношење понуда_03.05.2017