Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења Месних заједница (јавна набавка  бр. 13/2017)

 

Позив за подношење понуда_09.06.2017

Конкурсна документација_09.06.2017

Odgovor na pitanja_16.06.2017

КД чишћење МЗ измењена и допуњена верзија 16.06.2017

Одлука о додели уговора_18.07.2017

Обавештење о закљученом уговору_08.08.2017

Уговор

Извештај о реализацији