Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услугe унапређења положаја националних мањина на територији Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 29/2017)

Позив за подношење понуда_01.12.2017

Конкурсна документација_01.12.2017

Одлука о додели уговора_14.12.2017

Обавештење о закљученом уговору_20.12.2012

Уговор