На јавној расправи је Нацрт новог Закона о становању и одржавању зграда.

Цео текст нацрта можете погледати овде: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-stanovanju-i-odrzhavanju-zgrada

Коментаре на Нацрт новог Закона можете слати на адресу: vladan.doric@mgsi.gov.rs