Нова обука за волонтере биће организована од  18. до 21. марта 2019. у периоду од  17-20 сати у BELhospice центру, улица Двадесетог октобра 12а, Мали Мокри Луг. Рок за пријаву је 12. март 2019. године. Број кандидата је ограничен.

Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „BELhospice“ је прва специјализована организација која се бави збрињавањем терминално оболелих онколошких пацијената, на територији града Београда. У збрињавању учествују медицински тим, психо-социјални тим и обучени волонтери. Све услуге BELhospice центра су бесплатне. Фондраисинг тим обезбеђује средства за функционисање центра, при чему је центру неопходна помоћ младих, креативних волонтера, мотивисаних за активан допринос у организацији и реализацији хуманитарних догађаја!

Више података о раду и активностима BELhospice центра заинтересовани могу наћи на сајту www.belhospice.org , а више информација о волонтерском програму могу добити на http://www.belhospice.org/volonteri , док информације о волонтерској обуци могу видети на http://www.belhospice.org/volonteri-obuka

Заинтересовани кандидати треба да пошаљу мејл са својим контакт подацима и CV-јем Невени Томановић, координатору за волонтере на: nevena.tomanovic@belhospice.org .