Становници Малог Мокрог Луга добили су нову испоставу Поште Србије, преко пута Aмбуланте.

У новој пошти су на располагању два шалтера за послове платног промета (уплате и исплате), трансфер новца, плаћање платним картицама и продају допуна за мобилне телефоне, поштанско сандуче за пријем поште.

Отварање поште усклађено је са новим услугама у МЗ „Мали Мокри Луг“, где грађани, без одласка у Општину, могу да добију:
-изводе и уверења из матичних књига рођених, умрлих и венчаних и књиге држављана Општине Звездара,
-оверу преписа, потписа и рукописа,
-уверења о животу корисницима пензија, намењених за употребу у иностранству

Пошта Србије – 11050 Београд, истурени шалтер поште 22, Коњарник
Бул. краља Александра 459, тел. 2861-179, www.posta.rs
-радним данима 08.00-14.00, суботом 08.00-12.00

МЗ „Мали Мокри Луг“
Бул. краља Александра 532, тел. 2884-632
-понедељак, среда и петак 08.00-16.00
-уторак и четвртак 12.00-20.00