Нове бесплатне еколошке радионице Звездарског еколошког центра (ЗЕЦ) и „Чувара заната”, „ Креативна одговорност -може свако јер је лако “, биће реализоване сваког четвртка од 18-20 сати у „ Клубу 503 “, ул. Булевар краља Александра бр.503

Тема септембарских радионица биће „ Дани европске баштине 2020 на Звездари “, а свим учесницима радионица је обезбеђен радионичарски материјал и освежење.

Основни циљ радионица је подизање еколошке свести шире јавности и указивање на значај очувања животне средине и здравља људи и планете Земље , кроз едукативно – креативни приступ.

Посебан акценат стављен је на:

– значај рециклаже и реупотребе неопасног отпада – одбачених материјала и схватање позитивних ефеката овог процеса;

– разумевање важности адекватног управљања отпадом;

– развијање навике примарне селекције отпада на месту настанка ;

– развој техника креативне рециклаже – примену одбаченог неопасног отпада у изради уметничких и употребних предмета ; тенденције у свету

Рециклажа има потенцијал да буде забавна и креативна, па чак и да буде озбиљан уметнички рад ; не мора да се сведе само на сакупљање лименки, пластике, картонске или стаклене амбалаже, од којих ће се после добити сировина за израду исте такве амбалаже.

Комбинација уметности и екологије представља добар метод за сензибилисање грађана свих узраста да се баве проблемима очувања природе и животне средине, да започну са примарном селекцијом отпада и да развијају свест о зеленом дизајну, да би сви ми живели у чистијем и здравијем свету, окружени људима који су на прави начин развили своју креативност