Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka radova na zameni fasadne stolarije u okviru objekta KBC “Zvezdara”

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak koji za predmet ima nabavku radova na zameni fasadne stolarije...

jun 17, 2019

VIŠE vise

Javni poziv za učešće na manifestaciji „Letnji pozorišni dani na Olimpu”

Gradska Opština Zvezdara objavljuje poziv za učešće na 12. manifestaciji „Letnji pozorišni dani na Olimpu“ koja će biti održana u...

jun 12, 2019

VIŠE vise

Nabavka dobara: kancelarijski materijal

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: kancelarijski...

jun 3, 2019

VIŠE vise

Konkurs za likovne radove „Zvezdara u srcu” 

Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) otvorila je konkurs za likovne radove sa temom „Zvezdara u srcu” koji se sprovodi u...

maj 29, 2019

VIŠE vise

Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica sa teritorije GO Zvezdara

Gradska opština Zvezdara u sredu 29.5.2019. raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica sa teritorije GO Zvezdara....

maj 29, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na uređenju javnih površina – staze, stepeništa, platoi, rampe i gelenderi

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak koji za predmet ima nabavku radova na uređenju javnih površina...

maj 22, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na zameni fasadne stolarije u okviru objekta KBC “Zvezdara”

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku radova na...

maj 21, 2019

VIŠE vise

Nabavka usluge: fiksna telefonija

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku usluge: fiksna...

maj 20, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova po hitnim intervencijama u objektima osnovnih škola na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku  gradova po...

maj 15, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka građevinsko zanatskih radova na trećem spratu u okviru objekta Policijske stanice „Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku  građevinsko zanatskih...

maj 15, 2019

VIŠE vise