Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka dobara: štampači

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: štampači...

17.01.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka radova po hitnim intervencijama u objektima osnovnih škola na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku  radova po...

17.01.2020.

VIŠE vise

Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata u kulturi iz budžeta GO Zvezdara čija je realizacija predviđena u 2020. godini

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata u kulturi iz budžeta Gradske...

17.01.2020.

VIŠE vise

JAVNI POZIV za podnošenje prijava projekata/programa u oblasti unapređenja bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama

Gradska opština Zvezdara upućuje javni poziv za podnošenje prijava projekata/programa u oblasti unapređenja bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama....

16.01.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i...

14.01.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge čišćenja zgrade Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku usluge čišćenja zgrade...

25.12.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: oprema za video nadzor sa ugradnjom u objektima mesnih zajednica Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: oprema...

04.12.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge organizacije manifestacije “Zima na Zvezdari”

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge organizacije...

04.12.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka radova na izgradnji potpornog zida radi sprečavanja odrona zemlje

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku radova na...

04.12.2019.

VIŠE vise

Nabavka dobara: softver za GIS

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: softver...

04.12.2019.

VIŠE vise