Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka usluge prevoza učenika OŠ “1300 kaplara“ do OŠ “Stevan Sinđelić” i OŠ “Dr Arčibald Rajs” za vreme adaptacije i sanacije objekta škole

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge prevoza...

August 15, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na tekućim popravkama škola na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na tekućim...

August 9, 2019

VIŠE vise

Preliminarna rang lista korisnika

Posle sprovedenog Javnog poziva za dodelu građevinskog materijala porodicama izbeglica, obilaska na terenu, razmatranja i bodovanja prijava GO Zvezdara objavljuje...

August 8, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka izvođenja pozorišnih predstava u okviru festivala „Letnji pozorišni dani na Olimpu“

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca pokrenula je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku izvođenja...

July 31, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na investicionom održavanju javnih zelenih površina – dečijih igrališta na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na investicionom...

July 26, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na tekućem održavanju delova sistema za odvođenje otpadnih atmosferskih voda

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku na tekućem održavanju...

July 11, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: gorivo

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: gorivo...

July 10, 2019

VIŠE vise

Opština Zvezdara i NSZ raspisali konkurs za javne radove

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja na teritoriji GO Zvezdara u 2019.godini Gradska opština Zvezdara i Nacionalna služba za...

July 8, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka radova na adaptaciji/energetskoj sanaciji objekta i dvorišta OŠ “1300 Kaplara”, u ulici Pančina broj 1, Zvezdara, Beograd

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na adaptaciji/energetskoj sanaciji...

July 3, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka usluge čišćenja objekata mesnih zajednica Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku usluge čišćenja objekata...

June 27, 2019

VIŠE vise