Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka dobara: oprema za video nadzor sa ugradnjom u objektima mesnih zajednica Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: oprema...

04.12.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge organizacije manifestacije “Zima na Zvezdari”

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge organizacije...

04.12.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka radova na izgradnji potpornog zida radi sprečavanja odrona zemlje

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku radova na...

04.12.2019.

VIŠE vise

Nabavka dobara: softver za GIS

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: softver...

04.12.2019.

VIŠE vise

Preliminarne liste korisnika za dodelu paketa građevinskog materijala za interno raseljena lica i povratnike na Zvezdari, projekat finansiran od strane EU

Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica i povratnika, formirane u...

02.12.2019.

VIŠE vise

Konačna rang lista korisnika za 25 jednokratnih novčanih pomoći

Nakon ojavljivanja Preliminarne rang liste korisnika, s obzirom da nije bilo prigovora u roku koji je određen za to, na...

28.11.2019.

VIŠE vise

Konačna rang lista korisnika 25 paketa pomoći u ogrevu

Nakon objavljivanja Preliminarne rang liste korisnika za dodelu pomoći u ogrevu, s obzirom da nije bilo prigovora u određenom roku,...

28.11.2019.

VIŠE vise

Završen 2.konkurs Opštine za dodelu na korišćenje dva guseničara 

Nakon sprovedene Odluke predsednika Gradske opštine Zvezdara br. I 020-2-83 od 13.11.2019.godine,14. novembra je raspisan u 2019. godini 2. Konkurs...

27.11.2019.

VIŠE vise

Tri javna konkursa za sufinansiranje iz budžeta GO Zvezdara

Na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, broj 51/09, 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018...

26.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: novogodišnji...

26.11.2019.

VIŠE vise