Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka radova na remontu lifta, u delu liftovske kabine i voznog okna, u objektu Upravne zgrade Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku radova na...

October 15, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka građevinskog materijala za porodice izbeglica sa teritorije Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku građevinskog materijala...

October 14, 2019

VIŠE vise

Javni poziv izbeglicama i raseljenim licima za dodelu novčane pomoći

Povereništvo za izbeglice Gradske opštine Zvezdara, odnosno Komisija za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima Gradske opštine Zvezdara, postupajući...

October 3, 2019

VIŠE vise

Javni poziv izbeglicama i raseljenim licima za dodelu pomoći u ogrevu

Povereništvo za izbeglice Gradske opštine Zvezdara, odnosno Komisija za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima Gradske opštine Zvezdara, postupajući...

October 3, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: tonera

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: tonera ...

October 2, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: kompjuterska oprema

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: kompjuterska...

October 2, 2019

VIŠE vise

Konkurs za dodelu novčane pomoći Zadužbine „Dr Jelisaveta i Dr Ivan Šegović“ deci i mladima bez roditeljskog staranja sa Zvezdare u 2019.

Odbor za novčanu pomoć deci Zadužbine „Dr Jelisaveta i Dr Ivan Šegović“  na osnovu članova 5, 6, 7 i 8....

September 20, 2019

VIŠE vise

Poziv za učešće na „Festivalu kreativne reciklaže”

Udruženja „Zvezdarski ekološki centar“ i „Čuvari zanata“ organizuju „Festival kreativne reciklaže” koji će biti održan 17. novembra 2019. godine u...

September 19, 2019

VIŠE vise

Javna nabavka građevinsko – zanatskih radova i instalaterskih radova za potrebe mesnih zajednica

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku građevinsko – zanatskih...

August 30, 2019

VIŠE vise

Posebni programi u oblasti sporta 2019

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje drugi javni poziv za podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine...

August 30, 2019

VIŠE vise