Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Posebni programi u oblasti sporta 2021

Gradska opština Zvezdara objavljuje Javni poziv za podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Zvezdara za...

29.01.2021.

VIŠE vise

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa GO Zvezdara u 2021. godini

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje...

26.01.2021.

VIŠE vise

Tri javna konkursa za sufinansiranje iz budžeta GO Zvezdara

Na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, broj 51/09, 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018...

21.01.2021.

VIŠE vise

Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata u kulturi iz budžeta GO Zvezdara čija je realizacija predviđena u 2021. godini

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata u kulturi iz budžeta Gradske...

21.01.2021.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge štampe i koričenja

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke koji za predmet ima nabavku usluge štampe i...

31.12.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge čišćenja zgrade Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke koji za predmet ima nabavku usluge čišćenja zgrade...

31.12.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: računari

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke koji za predmet ima nabavku dobara: računari (javna...

19.12.2020.

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke koji za predmet ima nabavku dobara: novogodišnji paketići...

17.12.2020.

VIŠE vise

Novogodišnji konkurs za učenike zvezdarskih osnovnih škola

Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, udruženje „Svi na vagu”, u saradnji sa GO Zvezdara, organizuje nagradni konkurs pod nazivom: „Tipuj...

16.12.2020.

VIŠE vise

Pomoć u alatu i opremi za interno raseljena lica i povratnike sa Zvezdare

U prostorijama Gradske opštine Zvezdara, a na osnovu realizacije Projekta EU „Bolji uslovi za život interno raseljenih lica i povratnika...

25.09.2020.

VIŠE vise