Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка услуге осигурања: услуга осигурања имовине и каско осигурање возила

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања...

August 26, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавкa услуге превоза ученика ОШ “1300 каплара“ до ОШ “Стеван Синђелић” и ОШ “Др Арчибалд Рајс” за време адаптације и санације објекта школе

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге превоза...

August 15, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавкa радовa на текућим поправкама школа на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радовa на текућим...

August 9, 2019

ВИШЕ vise

Прелиминарна ранг листа корисника

После спроведеног Јавног позива за доделу грађевинског материјала породицама избеглица, обиласка на терену, разматрања и бодовања пријава ГО Звездара објављује...

August 8, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“

Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку извођења...

July 31, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавкa радова на инвестиционом одржавању јавних зелених површина – дечијих игралишта на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на инвестиционом...

July 26, 2019

ВИШЕ vise

Позив за достављање предлога програма за „Звездаријаду” 2019/2020.

Градска општина Звездара упућује позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама, установама, организацијама и привредним субјектима у области културе  за...

July 26, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку на текућем одржавању...

July 11, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: гориво

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: гориво...

July 10, 2019

ВИШЕ vise

Општина Звездара и НСЗ расписали конкурс за јавне радове

У складу са Локалним акционим планом запошљавања на територији ГО Звездара у 2019.години Градска општина Звездара и Нaционална служба за...

July 8, 2019

ВИШЕ vise