С обзиром да је 1. јуна 2020. године ступила на снагу нова Наредба о забрани окупљања у Р. Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 78/20 од 29.05.2020. године) којом је дозвољено да се на јавним местима, у затвореном простору истовремено окупља до 100 лица, Комисија за планове Скупштине града Београда је, на седници одржаној 04.06.2020. године донела закључак да су се стекли услови да се одржи јавна седница у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације за блок између улица: Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, Градска општина Звездара који је био изложен на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 18.05.2020. године до 16.06.2020. године.

Обавештење о термину одржавања јавне седнице биће објављено и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Нови термин јавне седнице о наведеном Нацрту плана заказан је за 01.09.2020. године са почетком у 13 часова у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на ХХ спрату).

Видети на:

https://zvezdara.rs/%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83-4/