Обавештење о јавном увиду у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације четири месне заједнице, општине звездара и вождовац – насеље падина, за блок између улица цветанова ћуприја и саобраћајнице с 21.

Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 01.09.2020. године до 01.10.2020. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Јавна седница одржаће се 29.10.2020. године у 13 часова, у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на ХХ спрату)

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 01.10.2020. године.